Från 6 till 36 månader. Du bestämmer själv hur långt privatleasingavtal ska gälla.