Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a. värdet av bilförmån.

Exempel:
Prisbasbeloppet inkomstår 2020: 47 300 kronor
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2020: 48 300 kronor
Läs mer på Skatteverket