OPERATIONELL LEASING

OPERATIONELL LEASING

Företagsbil helt utan krångel
Med Ford Lease slipper ni ansvar för administration och driften av företagets bilar. Ni får full kontroll över era bilkostnader och kan möta kunder med en attraktiv fordonspark.

Operationell leasing från Lagerstedtsfamiljen

VAD ÄR OPERATIONELL LEASING?

Operationell leasing, även kallad fullserviceleasing, innebär att företaget betalar ett fast belopp per bil och månad. Leasingföretaget, som äger bilen, sköter bilens hela drift som t.ex: underhåll, reparationer, service, försäkringar, administration av fordon, förarsupport, kostnadsövervakning, rapportering och rådgivning. Om ditt företag använder sig av operativ leasing riskerar ni inga värdeminskningar då leasingföretaget tar hela restvärdesrisken.